Metabolický syndrom - soukromé lázně

Metabolický syndrom - Lázně lázně  pro metabolický syndrom Jablonec pobyty, terapie při metabolickém syndromu

Centrum prevence na podporu léčení metabolického syndromu.

Metabolický syndrom,
též: Reavenův syndrom, syndrom X, syndrom inzulínové rezistence, dysmetabolický syndrom, zabiják 21. století, "deadly quartet", "smrtící kvarteto" .

Stručná charakteristika syndromu. Metabolický syndrom je poruchou metabolizmu krevních tuků a cukru, řízení krevního tlaku a metabolizmu tělních tuků. Vzniká, zjednodušeně řečeno, zejména v důsledku narušení činnosti slinivky. Orgánu, který zaroste tukem
a neprodukuje dostatečně inzulín. Tukem se zanášejí i stěny cév. Snižuje se jejich pevnost a schopnost zásobovat srdce, mozek a ostatní tkáně kyslíkem, živinami, energií. Organizmus se rychleji opotřebí, stárne a odumírá.

Bez nadsázky: kde začíná metabolický syndrom, tam končí legrace, skutečně jde o život!


Metabolický syndrom - hlavní příznaky - diagnóza vývoje metabolického syndromu:
- hypertenze krevní tlak více než 130/85 mm Hg
- diabetes mellitus II. typu, glykémie vyšší než 6,0 mmol/ l
- dyslipidemie: celkový cholesterol nad 6 mmol/l, přitom HDL-cholesterol u žen nižší než 1,25 mmol/l, u mužů nižší než 1,0 mmol/l
- triglyceridy - krevní tuky - vyšší než 1, 7 mmol/l
- abdominální obezita, obvod pasu u žen vyšší než 88 cm, u mužů více než 102 cm.


Výskyt tří uvedených znaků znamená vysoké ohrožení metabolickým syndromem. Vcelku spolehlivě predikují nepříznivý vývoj také antropometrické indexy, výsledky měření na přístroji InBody. Pokud zjistíme současně vysoké hodnoty BMI, WHR a PBF%, je to závažné varování. InBody poradna zde.


Varování před čím?
Při onemocnění metabolickým syndromem klesá pravděpodobnost, že si užijeme vnoučat. Buď přímo zemřeme na některou z kardiovaskulárních chorob, asi na infarkt myokardu nebo mrtvičku. Nebo budeme vleklými chorobami tak otráveni a otravní, že se nám ostatní raději budou vyhýbat.

Nejpravděpodobnější prognóza metabolického syndromu:
v těle se zvolna rozvine cukrovka, která zhorší průběh a léčitelnost stavů po případném infarktu či cévní mozkové příhodě. Hůře prostupné cévy jsou příčinou ischémie a dýchavičnosti. Potřebnému pohybu brání nefunkční kolena, nohy a záda, cévy s bércáky, dna, nemocné ledviny, játra, různé nádory. Důsledkem ischémie a snížené fyzické aktivity bude horší zásobení mozkových tkání živinami a kyslíkem, objeví se psychické poruchy, výpadky paměti, senilita, demence .. .

Metabolický syndrom postihuje v průměru až 30% obyvatel. V populaci 60 - 65 let více
než 40%. Pro vyšší věkové pásmo výskyt nemoci navzdory pokrokům v medicíně klesá, nemocní nepřežívají. Prevalence, četnost, diagnostikovaného metabolického syndromu celosvětově nabírá epidemický charakter.


Téma metabolický syndrom je tedy neradostné. Nemoc přichází pozvolna, nečekaně, bez varování. V podobě rozvinuté choroby není léčitelná.

Empirická data potvrzují, že počátek nepříznivých změn, jakési před-stádium syndromu, se objevuje stále častěji již kolem 30. roku. Podceňování a bagatelizace prvotních signálů bývá chybou. Od tušení, že s tělesnými tuky, krevním tlakem a životní stylem je cosi špatně až ke skutečné diagnóze "matabolikcý syndrom" vede cesta, která obvykle čtyřicátníkovi připadá velmi dlouhá, motivace ke změně bývá výjimečná.


Ve skupině padesátiletých je řada těch, kteří vidí, že cosi zanedbali a říkají "zkusím to jinak". To "zkusit" znamená připustit variantu, že se nezdaří. Což je jedna z důležitých příčin neúspěchu v obraně před metabolickým syndromem. Často přichází obhajoba: "nemůžu cvičit - běhat, když mám bolavá záda" .. "co už by člověk měl ze života, kdyby se ani najíst nemohl" .. "ten nekouřil a stejně umřel" .. "musím vařit pro manžela" ... "já už to nějak dožiju" ... To jsou liché argumenty.


Máme také optimistické informace o metabolickém syndromu.

- rizikové faktory jsou velmi dobře zvládnutelné
- v období vývoje symptomů je prevence a léčba levná, rychlá a dostupná
- dědičné předpoklady nejsou vůbec rozhodující
- ve stadiu pokročilého ohrožení lze při vynaložení přiměřeného úsilí onemocnění zabránit
- průběh již diagnostikované nemoci a její dopad na kvalitu života je možné zásadně ovlivnit


Lázně a ambulantní Centrum pro metabolický syndrom (CpMS) nabízejí

- poradenské a ambulantní programy
- pobyty v soukromých lázních pro prevenci a podporu léčení při metabolickém syndromu
- dlouhodobější terapeutické programy.


Na přípravě a průběhu programů se podílí řada odborníků na medicínu, psychologii, fyzioterapii, pohybovou terapii, výživu a dietologii.

Komplexní program pro chronickou a nadměrnou obezitu, 14 dní, 70 hodin péče ZDE


Východiskem pro určení adekvátních doporučení je vyhodnocení antropometrických prediktorů a anamnestických údajů. Lékařské zprávy a výsledky laboratorních vyšetření nejsou nezbytně nutné, pracujeme s nimi jen pokud je klient chce poskytnout.

CpMS poskytuje soukromou péči, nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami.

Cena za první konzultaci je 900,- Kč, časové nároky zhruba 2 hodiny.
Ceny pobytových programů v lázních jsou individuální, vycházejí z rozsahu poskytnuté péče. Obvykle se pohybují od 19.700,- do 32.900,- Kč za program pro prvních 14 dní.


Příklady z naší praxe:
Pan M. M., 24 let.
Program Úspěšné hubnutí + kryo.
Výška 195 cm, hmotnost 133,4 kg.
Po 20 dnech mínus 11 kg, po měsící -15 kg.

metabolický syndrom - InBody analýza

Paní A.F., 59 let.
Do poradny byla doporučena z rehabilitace, kam docházela pro sníženou pohyblivost, způsobenou bolestmi kyčelních a kolenních kloubů, zad a kříže.
Při výšce 147 cm celková hmotnost 80,5 kg, z toho tuky 41,6.
Po 5 měsících hmotnost 69 kg, z toho tuková tkáň 30,7. Dosažená změna byla 10,9 kg odbouraných tuků. Kontrola po 13 měsících: úbytek váhy 14,8 kg, z toho tuků 13,2 kg.


Pan N.A.A., 25 let.
Program Hubnutí s dietou, bez možnosti fyzické aktivity..
Počáteční hodnoty: výška 170 cm, váha 161,2 kg.
Pobyt 20 dní, snížení váhy o 8,7 kg.


Paní H.D., 39 let.

Program Úspěšné hubnutí.
Výška 157 cm, hmotnost 61,2 kg, tuky 24,6 kg (norma 10,6-17),
svaly 19,5 (norma 20 - 24,5), index PBF - percent body fat 40,2 (norma 18 - 28)
Pobyt 20 dni, úbytek tuků 4,6 kg. Svaly + 2,6, index PBF 32,4 .
Na obvodu pasu -6 cm, břicho -7 cm, boky -4 cm, stehna -4 cm.


Key words:
Lázně, Centrum pro metabolický syndrom, CpMS, preventivní léčba metabolického syndromu, podpora léčení MS.


www.relaxace.com © 2009