Lázeňské pobyty

Melatonin.

Hormon spánku - melatonin.

Melatonin je v mozku uvolňován za tmy. Melatonin dává organizmu signál pro zahájení, průběh a trvání spánku. Je regulátorem denních i sezónních rytmů. Reguluje spánkové cykly a je považován za nejlepší lék při nespavosti. Někdy je označován jako spánkový hormon. Melatonin v podobě potravních doplňků pravidelně užívá zhruba 20 milionů Američanů.

Melatonin ovlivňuje mnoho fyziologických funkcí: krevní oběh, tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin, produkci pohlavních hormonů. Je mimořádným antioxidantem, 20x - 30x silnějším než vitaminy C, E, flavonoidy či beta karoteny. Díky tomu má onkostatické účinky, působí na imunologické reakce, na průběh stárnutí, chování i psychické reakce. Stimuluje antioxidační enzymy a redukuje oxidační stres.

Přirozená produkce melatoninu je nejvyšší v dětství, klesá zhruba od 15 let. Ve věku 50 let poklesne jeho tvorba asi na 1/6 maxima. Chybějící melatonin je patrně hlavní příčinou nespavosti ve stáří. Melatonin se nedostatečně tvoří i z dalších příčin. Patří sem užívání některých léků, velmi často také nevhodné návyky.

Látky způsobující pokles tvorby melatoninu:
nesteroidní protizánětlivé léky (Ibuprofen, Indomethacin, acylpyrin)
betablokátory (propranolol, metipranol, nadolol, timolol, sotalol) užívané při hypertenzi
léky proti úzkosti (Diazepam, Oxazepam, Rivotril, Neurol, Defobin, Lexaurin, Xanax)
antidepresiva, vitamín B12, kofein, tabák.

Melatonin se ve správném množství uvolňuje za tmy. Rušivou okolností je světlo lampičky, obrazovky, monitoru, svítící kontrolky na domácí elektronice, světlo při nedokonalém zatemnění. Vyšší množství melatoninu je potřebné, má-li organizmus přejít do spánku ze stavu psychického napětí, po konfliktu, ale i po napínavém nebo strašidelném filmu.

Pokud se nedaří dodržovat pravidla spánkové hygieny, nebo když režimová opatření nemají efekt, je možné dodat organizmu melatonin v kapkách. Jde o hormon, proto je nezbytná velká opatrnost. Je důležité co nejvíce respektovat přirozený čas a množství.
Obvyklé množství produkované zdravým organizmem, je kolem 0,3 mg za 24 hodin. Nejintenzivnější tvorba hormonu probíhá mezi půlnocí a třetí hodinou. Doporučuje se začít s užíváním velmi malého množství, asi 0,5 mg, půl hodiny před odchodem na lůžko. Potřebné množství je velmi individuální. Dávka by neměla překročit 3 mg. V případě jiného onemocnění a užívání léků je před užíváním nezbytná konzultace s lékařem.


Melatonin pomáhá pro úpravu stavu jet lag, potíží vyvolaných rychlým přechodem různých časových pásem. Rovněž střídání denních a nočních směn může způsobit poruchy, které melatonin pomůže zvládat.

Potíže s usínáním mívají hyperaktivní děti s LMD či ADHD. I zde může být melatonin dobrým řešením.

Velmi zajímavé jsou poznatky o aplikaci melatoninu při léčení nádorových onemocnění.

Prameny
http://www.celostnimedicina.cz/melatonin-hormon-tmy-a-spanku.htm
http://www.naturalnews.com/033511_melatonin_cancer.html
http://www.uspesna-lecba.cz/spanek/


www.relaxace.com © 2009