hubnutí stop obezitě

Hubnutí při nadměrné obezitě.
Lázně Jablonec

Hhubnutí - lázně proti obezitě Hubnutí - medical wellness při obezitě

Obezita znamená kratší život, obtížné zdravotní komplikace, méně radosti.
V opakovaných pokusech jste vyzkoušeli diety s dobrým, leč dočasným výsledkem. Váha se ale vrátila, zpočátku nadějné tempo hubnutí se zastavilo. Ve zdánlivě marném boji mnoha lidem pomohl zvítězit program Adipozity v Lázních Jablonec.

Cena komplexního pobytu:
49.000,- Kč.
Zahrnuje 14 nocí, ubytování v samostatném pokoji, 60 hodin péče, stravování včetně nejlepších dietních koktejlů.
Obsahuje ty nejúčinnější procedury k akceleraci metabolizmu a spalování tuků, pro zlepšení stavu pohybového ústrojí i pro posílení psychiky. Nechybí LipoLaser Strong, kryoterapie, vyhřívané bandáže, elektromagnetická stimulace, lymfoveny, VacuShape, vibroplošina, suchá uhličitá koupel, speciální masáže a koupele, relaxační techniky, průběžná analýza změn pomocí moderních přístrojů, vysvětlení pravidel správné výživy.
Jelikož základ úspěchu je v hlavě, jsou v programu i konzultace s psychologem.
Dobu pobytu lze upravit podle potřeby.


Koncept programu Adiposity Therapy je výsledkem komplexního multioborového přístupu
k hubnutí. Vychází z poznatků medicíny, fyziologie, psychologie, sportovního lékařství, využívá informace získané výzkumem v řadě oborů fyziky a biochemie. Pobyt má úspěch při chronické a nadměrné nadváze, při BMI nad 30, kdy adipozita a silná obezita zvyšuje riziko ohrožení metabolickým syndromem, poškozuje kardiovaskulární systém, klouby, pohybové ústrojí, způsobuje cukrovku, přináší deprese.

Důležitými komponentami programu proti obezitě (adipozitě) jsou

Diagnostika a individuální poradenství. Informace získáme diagnostikou metabolizmu nejmodernější technologií DSM-BIA, přístrojem InBody, pletysmografickým měřením aktivity vegetativního nervového systému Medicore a anamnestickým rozhovorem. Po jejich vyhodnocení je možné rozhodnout o konkrétních pravidlech, která zaručují dosažení požadovaných cílů.

Konzultace s psychologem. Podpora psychologa v průběhu procesu intenzivního hubnutí je klíčová. Pomáhá správné motivaci a zvládání kritických momentů. Poskytne pomoc
v obtížnějších životních situacích. Vede k osvojení žádoucích postojů, vzorců jednání, návykových stereotypů, k překonání podvědomých blokád .. .

Adekvátní fyzická zátěž. Fyzická aktivita je významnou součástí programu. Rozhodně však respektujeme individuální limity a omezení. Ať jsou zdravotní, fyzické nebo mentální. Požadavky programu jsou přísně individuální, nezpůsobují stres.

Aktivace lymfatického systému. Detoxikace, očista vnitřního prostředí organizmu, má prvořadý význam. Odpad z činnosti buněk, metabolity stresových hormonů, zátěž ze životního prostředí, to jsou okolnosti, které hubnutí zpomalují.

Akcelerace buněčného metabolizmu. Pracuje-li váš organizmus ve zpomaléném, úsporném režimu, brání se spalovat tuky ze zásob. Energetická spotřeba pak klesne až o 25 - 30%.

Fyzikální destrukce tukových buněk. Způsobů, jak narušit integritu obalu tukové buňky bylo za poslední roky popsáno mnoho. Každý z nich je chápán jako významná podpora vašeho hubnutí. Za nejefektivnější jsou považované infračervené záření, extrémní chlad, paprsky laserového světla, elektromagnetické pole, indukované mikroproudy distanční elektroléčby.


Hubnutí

Poskytujeme poradenství a docházkové programy, více na stránce PORADNA


adipozita, stob, hubnutí, obezita

www.relaxace.com © 2009