anorexie, bulimie, léčba

Anorexie a bulimie, psycholog, lázně.

Příznaky, léčba, následky mentální anorexie a bulimie.
Anorexia nervosa, bulimia nervosa.

Bulimie anorexie - podpora terapie lázně - léčba bulimie a anorexie

Podpora při léčení anorexie a bulimie.
Poruchy příjmu potravy (MA, MB, PPP ).

Psychické problémy - deprese, stres, emoce.

 

Anorexie, bulimie, poruchy příjmu potravy.

Lázně Jablonec poskytují programy založené na individuálním přístupu.
Cílem je udržet štíhlost, zdraví, psychickou vyrovnanost a sebedůvěru.
Na podporu léčení mentální anorexie, bulimie a dalších poruch příjmu potravy využíváme především psychologické metody. Součástí programu jsou také praktické informace o způsobech kontroly hmotnosti. O zdravém hubnutí bez zdravotního rizika a bez jojo efektu.

Podmínkou pro zařazení do programu je alespoň minimální motivovanost k léčení.
Věk a BMI nejsou hlavním kritériem. O přijetí rozhoduje psycholog po informativním rozhovoru. Terapie je vždy dlouhodobá a nesnadná. Pobytová část programu by měla trvat alespoň 10 až 15 nocí.

Základní pobyt, 6x noc se snídaní, 10 hodin péče. Cena 10.650,- Kč.

Program "all inclusive", zahrnuje ubytování, stravu včetně výživových koktejlů, procedury a péči psychologa v rozsahu zhruba 35 hodin při pobytu na 10 nocí. Cena je 31.500,- Kč. Pobyt lze libovolně prodloužit. Jsme soukromé zařízení, pojišťovny na naše služby nepřispívají.


Napište nám: Kontakt

Centrum psychologie
Lázně Jablonec
tel. 777 310 622 
laznejablonec@gmail.com


Bulimie, anorexie, základní informace.
Úmyslné extrémní snižování hmotnosti u mentální anorexie - odmítání potravy, přehnané cvičení, zvracení, užívání laxativ atd., a záchvatovité přejídání s následným úmyslným zvracením či vyvoláváním průjmu u bulimie - jsou onemocnění, která se týkají především dívek. Nejčastěji začínají ve věku mezi 11 a 18 lety. Vyskytují se i v pozdějším věku. Za posledních 10 let je uváděn zhruba 15 % nárůst těchto potíží u mužů. Mladých i starších.
Kult věčného mládí přináší riziko problémů i na práh seniorského věku.

Anorexie a bulimie je onemocnění zákeřné. První příznaky v počátcích choroby nejsou nikterak nápadné. Jeví se jako vcelku pochopitelný a přijatelný zájem o udržení štíhlé postavy, respektování pravidel racionální, zdravé životosprávy. Postupně se mění stravovací návyky, roste zájem o jídelníčky a vaření, nápadná je preference kaloricky chudé stravy přijímané v malých porcích a vynechávání jídla. Časté tělesné cvičení má přispět ke spalování domněle nadbytečných tukových tkání. Část přijaté potravy je z těla odstraněna před strávením laxativy či utajovaným zvracením. Pro okolí - rodinu, kamarády, pedagogy - by měl být varováním rozpor mezi zaujetím pro téma "štíhlá postava, zdravá výživa" a objektivním hodnocením tělesné hmotnosti. BMI (body mass index) by měl být vyšší než 18. Například hmotnost při výšce 155 cm by měla být alespoň 45 kg.
Zaměření na jídlo se zvolna vyvíjí v posedlost, péče o postavu se stává závislostí
s obdobnými charakteristikami jako závislost na alkoholu či jiných drogách. Je doprováze-ná nesmírně silným, nepřekonatelným až fanatickým puzením k jednání, které si nemocný zdůvodňuje falešnými argumenty. Často se rychle vyvíjejí iracionální mechanizmy, vytěsňující veškerá fakta o zdravotních rizicích. V pokročilém stádiu nemocný nedokáže přerušit chybné stereotypy, i když ví nebo tuší, že ideálu krásy se vzdaluje a že hrozí katastrofa.

Zdravotní rizika anorexie a bulimie.

Pokles tělesného tuku zastavuje produkci hormonů, zvláště růstových a pohlavních. Hodnoty pod 15% u dospívajících dívek mohou znamenat nevratné poškození vaječníků, hrozí trvalá neplodnost. U dospělých je ohrožen hormonální cyklus při poklesu tělesného tuku pod 20%. Častá je srdeční arytmie, bradykardie (zpomalení tepové frekvence), anémie, snížení počtu bílých krvinek a ohrožený imunitní systém. Narušená funkce ledvin, otoky končetin a obličeje, močové kameny. Osteoporóza - řídnutí kostí, zlomeniny, bolesti zad. Onemocnění trávicího traktu - jícnu, žaludku, střev. atd. Svalová slabost, křeče, motorické poruchy, bolesti hlavy, mdloby, dvojité vidění, zmatenost. Porucha poznávacích funkcí mozku, intelektu.

Rizika pro psychiku a vývoj osobnosti při anorexii a bulimii.

Poruchami příjmu potravy, anorexií a bulimií jsou, podobně jako u jiných závislostí, více ohroženy určité typy osobnosti. Ti, pro které je velmi důležité uznání a příznivé hodnocení ostatních. Chtějí splnit představy okolí, kamarádů, spolužáků, rodičů, své vlastní, společnosti ... o dokonalosti, užitečnosti, kráse. Nemají dostatečné vnitřní sebevědomí, trpí představou možného selhání, nedokonalosti. Proto dokážou zvolit a dodržet ta nejdrastičtější omezení. A zpočátku se jim dostává za štíhlost odměny, uznání, pochvaly. Úžasná motivace pro pokračování. O to děsivější jsou pak pozdější změny. Místo očekávaného uznání přichází pohrdání, posměch, tresty, rozvrácení většiny důležitých vztahů, vyloučení ze života, ve kterém chtěli být nejlepší a nejužitečnější, tušení totálního selhání. Je nemožné představit si, jak dramaticky a bolestivě tenhle zvrat zasáhne duši. Ale tělo i vůle jsou již tak oslabené, že nestačí na nápravu. Před sebezavržením pomáhá podivný obranný mechanizmus psychické racionalizace. Neúspěch se přemaluje na vítězství, vychrtlost na štíhlost, jako podpora stačí souhlas jiných, co jsou v podobné situaci (blog ana pro).

Naděje při léčení anorexie a bulimie.

Odhadnout předem výsledek snahy o zastavení nepříznivého vývoje, je vždy velmi obtížné. Důvěru ve zlepšení je třeba čerpat z drobných či přechodných úspěchů. Někdy se však díky intenzivní individuální terapii podaří dosánout nadějných změn v průběhu relativně krátké doby.

Příklad, který pomáhá překonat skepsi:

V.B., 15 let, 168 cm, 35 kg, mentální anorexie, problémy zhruba 3 roky. V období před začátkem programu ztrácí přibližně 0,5 kg týdně. V průběhu destidenního pobytu dokázala tento trend nejen zastavit, ale vývoj hmotnosti dokonce obrátit. Domů odjela s velmi racionálním plánem, na nastavení jeho parametrů se sama podílela.

anorexie léčba anorexie léčení

Člověka, který se propracoval do ztráty sebeúcty, deprese a beznaděje, nelze léčit pouze kapačkami, represí, odsouzením. Na záchraně je důležitá spoluúčast lékařů, rodiny, přátel. Stejně důležitá jako záchrana nemocného těla je péče o nemocnou duši. Většinou jde
o dlouhý boj s velkou pravděpodobností mnoha selhání, neúspěchů a zklamání, pokušením vzdát se. Kdo se rozhodne být oporou, musí počítat s nutností změny ve vlastním životě, patrně bude muset za záchranu nemocného něco obětovat. Pokud se však podaří takovou mnohostrannou podporu zorganizovat, je veliká naděje na úspěch při léčení anorexie.


Doporučení: určitě je snadnější, i když rovněž velmi obtížné, předejít nemoci prevencí. Tušíte-li, že přístup vašeho dítěte, vašeho přítele, přítelkyně, ke stravování vybočuje
z normálu, inklinuje k anorexii či bulimii, seznamte je s odborníkem na duši nebo na výživu.V psychologické poradně, ve fitness či wellness centru nebo sportovním klubu.
I když jste ctižádostivý perfekcionista, chvalte děti za snahu, ne jen za dobré výsledky. Nehledejte chybu v sobě, partnerovi nebo dítěti, když se něco pokazí. Konzultací
u psychologa můžete předejít léčení u psychiatra.Literatura:
Mentální anorexie, František David Krch, Vydalo nakladatelství Portál Praha, 2002
Bulimie - Jak bojovat s přejídáním, F. D. Krch, Grada Publishing a.s., Praha 2003
Anorexia nervoza, Hana Papežová, Psychiatrické centrum Praha, 2000.
Bulimia nervoza, Hana Papežová, Psychiatrické centrum Praha, 2003

Další informace na téma anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy na webu:
..S každou vrstevnicí, kterou vystoupáte směrem vzhůru, jste blíž novému životu www.anabell.cz Mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, další PPP, příznaky , následky, slovníček, terapie, léčba, rady, BMI, odborníci a literatura. www.anorexie.czechian.net/ Anorexie a bulimie nemoci.abecedazdravi.cz/anorexie-a-bulimie Informační portál s garantovanými informacemi www.pppinfo.cz/ Anorexie, bulimie a jiné zkázy www.derewi.blog.cz ANOREXIE A BULIMIE, ZÁVISLOSTI - PSYCHOTERAPIE. PhDr. Martin Hajný, Ph.D. www.sweb.cz/anorexiebulimie/ Anorexie a bulímie, stránky se zabývají zdravým hubnutím .. www.ucinnehubnuti.estranky.cz/stranka/anorexie-a-bulimie Mentální anorexie a bulimie Portál pro rodiče www.rodina.cz/rubrika/anorexie ....jsem ráda,že můžu aspoń někam zdělit moje pocity, mám bulimii 8 let www.myslenky.cz/Anorexie-a-bulimie.html Mentální anorexie a bulímie 9.leden 2009 www.lekari-online.cz/psychologie-psychiatrie/novinky/mentalni-anorexie-bulimie Anorexie a bulimie v mužském světě http://xman.idnes.cz/kdyz-kluci-hubnou-a-zvraceji-anorexie-a-bulimie-v-muzskem-svete-pso-/xman-novinky.asp?c=A080507_064435_xman-novinky_fro Mentalni anorexie a bulimie - dve hluboke propasti www.anorexie-bulimie.cz Mentální anorexie a bulimie. V dnešním světě se to stává docela často.. www.ontola.com/mentalni-anorexie-a-bulimie-2 Anorexie a bulímie - tři pověry o našem těle hubnuti.doktorka.cz/anorexie-bulimie-tri-povery ..většina lidí si ani neuvědomuje nebezpečnost tohoto onemocnění... www.chytrazena.cz/zdravi/diety/poruchy-prijmu-potravy-anorexie-bulimie-prejidani-2919.html Až na dno: Příběh jedné anorexie a bulimie www.inflow.cz/az-na-dno-pribeh-jedne-anorexie-bulimie PRO ANA proana.blogerka.cz/Pro-ana


www.relaxace.com © 2009