Test na drogy, testy pro zjištění užívání drog, závislosti na drogách.


Samostatné testovací proužky pro detekci stop po drogách. Obvyklá cena 80,- Kč.


Test na THC - marihuanu.

THC – tetrahydrocannabinol. Základní složka konopných drog marihuany a hašiše.
Častější a dlouhodobé užívání může vést k závislosti a vážnému i trvalému poškození nervového systému, psychických funkcí, intelektu. Marihuana často způsobuje ztrátu motivace a vůle. Může iniciovat i psychotické onemocnění typu schizofrenie s halucinacemi a bludy. Vyjímkou nejsou případy trvalé degradace osobnosti u velmi inteligentních a nadaných lidí díky užívání marihuany. Důsledky abúzu jsou srovnávány s vývojem závislosti na alkoholu. Odhadem lze říci, že destruktivní účinky THC nastupují 10x rychleji. Za příznivých podmínek může poškození mozku a patologická závislost dosáhnout děsivých důsledků po necelém roce. Je nesmírně naivní, nezodpovědné a nebezpečné rizika THC podceňovat.
Svými důsledky to bývá velmi tvrdá droga.
Metabolity jsou přítomné v organizmu a prokazatelné v moči ještě dlouho po poslední aplikaci drogy. V závislosti na délce a intenzitě užívání i více než 2- 4 týdny.

Více informací na toto téma např.: http://stopmarihuana.wz.cz/

Další testy, běžně dostupné na trhu:

MET 500 – matamfetaminy.
Detekuje užití např. pervitinu a extáze. Falešně pozitivní výsledek může být získán při užívání některých léků s obsahem amfetaminů. Velké množství matamfetaminu se vylučuje močí během 24 hodin. Je žádoucí testovat vzorek krátce po užití drogy.

MOR 300 – morfin. Test detekuje užívání opiátů, kodeinu, heroinu. Přítomnost metabolitů v moči může být zhruba 1 týden.

COC TEST - kokain.
Detekuje užívání kokainu. Metabolity jsou v moči přítomné až 48 hodin.

Panel pro určení stop po nejčastěji užívaných drogách.

Test se skládá ze čtyř proužků, které reagují zvlášť na opiáty (morfium, heroin), metamfetaminy (extáze, pervitin), kanabinoidy - THC (konopí - marihuana, hašiš) a COC (kokain). Umožňují rozpoznat, jaký typ drogy testovaná osoba užívá.
Cena panelu obvykle pod 300,- Kč 1 kus.


Použití testu:

Po vyjmutí proužku (panelu) z obalu se do odebraného vzorku ponoří poduška ve spodní části na 15 – 20 sekund tak, aby moč nasákla. Hladina nesmí přesáhnout spodní okraj šipek na testovacích proužcích. Vzorky se odebírají do čistých nádobek, mohou být uloženy při pokojové teplotě max. 8 hodin, ochlazené vzorky je nutno zahřát na pokojovou teplotu. Pozor na lékovky, mohou obsahovat stopy po lécích, které způsobí falešně pozitivní výsledek.Výsledek je pozitivní, pokud se zabarví pouze kontrolní linie v horní části testovacího pole. Výsledek je negativní při zabarvení dvou linií, kontrolní i testovací, a to
i tehdy, když je spodní testovací linie velmi slabá. Výsledek se odečítá asi za 4 minuty, nejdéle však do 7 minut. Test nedokáže zjistit naředění vzorku vodou nebo nekontaminovanou močí. Pokud se nezabarví kontrolní linie C do 5 minut, je třeba test zopakovat jiným proužkem.

Testy - detekční limity:
MET …. 500 ng/ml
MOR … 300 ng/ml
THC … 50 ng/ml
COC .. 300 ng/ml

 

Testy neprodáváme, naprosto bez problémů je nakoupíte ve většině lekáren.
Jde o zcela obvyklé zboží.


Čtete-li tyto stránky, pak patrně vaše dítě, váš partner či přítel drogy užívá. Závislost je nemoc. Zákazy, tresty, hrozby ani výčitky zprvidla nepomáhají. Vyplatí se rozhovor
s někým nezúčastněným, konzultace v nízkoprahovém zařízení, na psychiatrii,
u psychologa.


Napište nám: Kontakt.

Rehabilitace - Relaxace - Lázně.

rehabilitační bazén wellness rehabilitační lázně
relaxační lázně


Lázně na nervy, balzám pro duši.
Prameny psychické pohody.
Speciální rehabilitační a protistresové programy, individuální, intenzivní.


rehabilitační lázně zima wellness zima rehabilitační koupele termál

Fotoalbum

Lázně Jablonec:
Rehabiltace, záda, klouby
Stres, deprese, psychické vyčerpání
Nadváha, celulitida

Tel.:00420 483 310 623, 777310622 
info@relaxace.com

 

www.relaxace.com © 2009